054 Chrisje van der Heyden-Ronde

Mijn windnomade is Sophia, godin van de wijsheid, een zelfbewuste, eigenzinnige vrouw. Zij is voortgekomen uit de traditie en uit de tijd dat mens en mysterie een eenheid waren. Haar wortels liggen ook in de Middeleeuwse Ideeënwereld en de Renaissance van waaruit zij de schilderkunst herschept. Haar beschermende kap staat symbool voor inkeer en beweegt mee op de stroom van het leven. De wind stoort haar niet, zij blijft standvastig, kritisch en nadenkend waardoor zij opnieuw het mysterie en de spiritualiteit ervaart en geboren laat worden in een Nieuwe Renaissance.

 

Maker:
Chrisje van der Heyden-Ronde
www.chrisjevanderheydenronde.nl

Category: