101 Frans Albers

209,00

Visoenen en dromen, ik sta op het strand van Terschelling. Zeewind – Duinen – Water – Zand. Verf, kleur voor kleur, zo uit de tube met een flinke zwaai op het Paneel. En dan de Wind van noord naar zuid, van oost naar west, jij blaast met kracht de verf er weer af. Gelukkig blijft er een spoortje van jouw kracht achter. Zie hier. Voortaan heet je nu WINDNOMADE.

Maker:
Frans Albers

Hoeveel
Category: