169 Jeroen Brugmans

517,00

Wegen: Hoewel we nog niet weten waar het ligt, leidt onze weg via onvermijdelijke omwegen naar het uiteindelijke ultieme doel. De hindernissen op het pad zijn geen obstakels, maar helpen ons om richting te kiezen in de overweldigende ruimte. Je kunt je er niet aan onttrekken; geen keuze maken is onmogelijk. Kijk om je heen en zie hoe ieder zijn eigen pad vormgeeft en daarmee de anderen be?nvloedt, zoals atomen en sterrenstelsels elkaar be?nvloeden. In onze uniekheid smelten we samen tot een groter geheel. Wellicht om een nog ultiemer doel te bereiken??

Maker:
Jeroen Brugmans
www.JeroenBrugmans.nl

Hoeveel
Category: