186 Judith Vetjens

209,00

Wat moeten deze schilderijen in de zee, welke toenadering doet deze
installatie tot het zijn?
Probeert zij betekenis te herwinnen in de chaos en overvloed van de
werkelijkheid?

Kunst is een toevoegen aan het besef te
zijn, een letterlijke oplossing van werkelijkheid tot werk.

De zee is een werk, waarin de getijden de krachten zijn die haar
uiterlijke
bestaansvorm verwekken.

In de bestaanszee van de tijd, herinneren beelden een bestaan dat
weet heeft van het pure grondeloze zijnsverlangen dat doorschijnend,
en in de diepte van haar oneindigheid onzichtbaar is.

 

Maker:
Judith Vetjens

Hoeveel
Category: