125 Hans Derksen

Wijlen Gerard Reve noemde het huisje dat hij eens op het Friese platteland bewoonde huize ‘Het Gras’. Had het in de duinen gestaan, dan had het stellig huize ‘Het Helmgras’ geheten, naar het onooglijke plantje dat zich daar zo dapper in het zand staande houdt. Zonder helm zouden de duinen eeuwig aan de wandel zijn. Dit moet natuurlijk geen beknopte geschiedenis van de zeereep worden. Laat ik volstaan met te zeggen dat het waait op mijn windnomade. Windkracht 5 op de schaal van Beaufort om precies te zijn. De rest is aan de beschouwer.

Maker:
Hans Derksen
www.hansjderksen.nl

Category: