192 Karin Benning

187,00

Het gedicht van Anton Wilderode: Ode aan de paardebloem:
Mijn goud van deze morgen was, een paardebloem op groener gras. dan ik tevoren ergens zag, zijn geel gaf klaarte aan de dag. Die als een aarzeling begon, over het gaas van het gazon. Ik bleef urenlang nadat ik van, hier naar mijn werk liep in zijn ban. Maar toen ik in de schemering, op huis aan door het grasland ging. Zag ik tot mijn verbazing dat, hij plots onder een pluisbol zat. Van ragfijn haar en iele twijn, bijn schetsmatig ik blies zijn. Veerlichte zaadjes op de wind, gelijk ik vroeger deed als kind. Want op het eind waait alles on-barmhartig weg wat men ooit won.

 

Maker:
Karin Benning

Hoeveel
Category: