312 Rob Komen

Dijktrap. De veerboot kolkt zich rond de keien, de nacht verspreidt, moeiteloos zijn sterren dwalend tussen dijktrap en achterland, gedempt gaan mijn stappen stilaan hoger over bemoste treden, na de hoogte reikt mijn pad nauwelijks verder in het duister, de wadkant, het hoofd vol stille weemoed en rustvol mijn oeverloos peinzen, het genieten waait mijn aderen door en verwarmt mijn verkilde wangen, de tijd haast zich in onbegrepen ongeduld, de veerpont schuift uit zijn stroming, het gevreesde afscheid, het eiland echter laat niet los, de gewonnen dagen zullen zich thuis gekeerd in dierbare stilte herhalen.

 

Maker:
Rob Komen
www.robkomen.nl

Category: